ניר שביב עורכי דין |Shaviv Law Office

עדכון חקיקה – פורסם תיקון 47 לחוק מע”מ – החלפת הפטור ממע”מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ”א 38 ופינוי בינוי במע”מ בשיעור אפס

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
התפרסם תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס’ 47), התשע”ה-2014 (נוסח התיקון – לחץ כאן).
במסגרתו של החוק הוחלף הפטוֹר ממע”מ הקבוע בסעיפים 31א ו-31ב לחוק מע”מ לגבי מתן שירותי בנייה במסגרת תמ”א 38, במתחמי פינוי בינוי וכן לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית במתחם פינוי בינוי – במע”מ בשיעור אפס.
תחולת התיקון נקבעה לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם חל ביום 25.11.2014 ואילך, דהיינו, התיקון יחול גם לגבי עסקות שנחתמו בעבר ובלבד שהעבודות על-פיהן טרם החלו, וזאת כפועל יוצא מהוראות החוק שעניינן במועד החיוב במס.
סגירת תפריט

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!