ניר שביב עורכי דין |Shaviv Law Office

עדכון חקיקה: הבהרה של רשויות המס לגבי תיקון 47 לחוק מע”מ

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

בעדכון החקיקה האחרון דיווחנו לגבי פרסומו של תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס’ 47), התשע”ה-2014, בגדרו הוחלף הפטוֹר ממע”מ הקבוע בסעיפים 31א ו-31ב לחוק מע”מ לגבי מתן שירותי בנייה במסגרת תמ”א 38, במתחמי פינוי בינוי ולגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית במתחם פינוי בינוי – במע”מ בשיעור אפס.

בהמשך לעדכון זה נבקש לעדכנכם, כי במסגרת הבהרה שהוציאה עו”ד מיכל סופר, מנהלת תחום מקרקעין וקבלנים במחלקה המקצועית שברשות המיסים, צוין, כי בעסקות של התחדשות עירונית יחול מע”מ בשיעור אפס במגבלות ובתנאים הקבועים בסעיפים 31א ו-31ב לחוק מע”מ ללא כל תלות בפטוֹר ממס שבח שבחר הדייר ובלבד שהדייר אכן זכאי באופן עקרוני לאותו הפטוֹר אליו מפנים הסעיפים האמורים גם אם לא בחר בו.

כתוצאה מכך, ניתן יהיה לעשות שימוש בפטוֹר ממס שבח לדירת מגורים מזכה או לבחור בשיטת החישוב הליניארי המיוחד, וזאת מבלי שהדבר יגרע מהזכאות להקלות במע”מ.

סגירת תפריט

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!