ניר שביב עורכי דין |Shaviv Law Office

מס רכישה לדירה נוספת עד לתום חודש יוני 2015

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
מדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש הקבועות בסעיף  9(ג1ג)(1) לחוק מיסוי מקרקעין יחולו עד ליום הקובע. המשמעות היא כי לגבי רכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה ימשיכו לחול השיעורים המפורטים להלן עד ליום 30.6.2015 (בתאריך 16.1.2015 יעודכנו סכומי המדרגות בהתאם לשיעור עלית המדד): מס רכישה על דירת מגורים נוספת – על חלק השווי שאינו עולה על 1,123,910 ₪- 5%. על חלק השווי שבין 1,123,910 ₪ לבין 3,371,710₪ – 6%. על חלק השווי שבין 3,371,710 ₪ לבין 4,642,750₪ – 7%. על חלק השווי שבין 4,642,750 ₪ לבין 15,475,835₪ – 8%. על חלק השווי שבין העולה 15,475,835₪ – 10%. רשות המיסים הודיעה כי לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט כי  הוראות החוק המפורטות יוארכו מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת אשר קובע כי חיקוקים שתוקפם פוקע בתקופת בחירות מוארכים באופן אוטומטי עד תום שלושה חודשים מכינונה של הכנסת החדשה, דהיינו, עד וכולל עד יום י”ג בתמוז התשע”ה) 30.6.2015 להלן – היום הקובע.
סגירת תפריט

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!