ניר שביב עורכי דין |Shaviv Law Office

הידעת! החל מתחילת שנת 2018 ניתן למכור דירות בפטור מטיב ללא הגבלה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

ס’ 48(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן: “החוק”), קובע את הוראות חישוב שיעורי מס שבח החלים על מוכר זכות במקרקעין.

עד תחילת שנת 2014 החוק קבע כי מכירת דירת מגורים מזכה כל ארבע שנים תהיה פטורה ממס שבח. לאחר הרפורמה בתחילת שנת 2014, שונה החוק ונקבע כי דירות שנקנו מתאריך זה ואילך יחויבו במס שבח 25%.

בשל הפגיעה באלו שרכשו דירות בטרם הרפורמה וניתבו את מהלכיהם בהתאם לפטור הניתן כל 4 שנים, החליט המחוקק להתיר פטור מלא על השבח עד שנת 2014 בגין דירות שנקנו לפני תאריך זה. אך במטרה שלא ליצור עומס בשוק וקריסת מערכות, רצו להקל על כניסתה של הרפורמה ויצרו מגבלה הקובעת כי עד תום שנת 2017, מרובי דירות יוכלו למכור רק עד שתי דירות במסלול הפטור הלינארי.

ביום 1.1.2018 מגבלה זו מסתיימת ומרובי דירות יוכלו למכור דירות מגורים מזכות ללא הגבלה כך שמס השבח שיחול במכירה יחושב רק משנת 2014 ואילך.

ההטבה האמתית לאור סיומה של תקופת המעבר הינה היכולת למכור מספר רב של דירות ללא הגבלת כמות.

יש לציין כי ככל שהדירות ימכרו קרוב יותר ליום 1.1.2018, כך חבות מס השבח בגינם תפחת.

תוכלו להיעזר בתרשים המצורף לצורך בדיקת חבות מס השבח שיחול בעת מכירת דירת מגורים מזכה. ס’ 49(א) לחוק מגדיר מהי דירת מגורים מזכה: (א) דירה או חלק מדירה (ב) שבנייתה נסתיימה (ג) בבעלותו או בחכירתו של יחיד (ד) משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה (ה) אינה מהווה מלאי עסקי (ו) הדירה שימשה בעיקרה למגורים לפחות בארבע השנים שקדמו למכירתה או לחילופין ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב מס השבח (ז) המוכר הגיש בקשה לפטור.

נדגיש כי מס הכנסה מודע למצב הדברים הקיים ועל כן ככל שימכרו ע”י מרובה דירות מספר רב מאוד של דירות, יכול ויחשיב עסקאות אלו כעסקת אקראי עליהן לא יחול החישוב שלעיל.

משרדנו ישמח לספק הבהרות נוספות בנושא בעת הצורך.

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

טל’: 03-6040403

פקס’: 077-5558202

למקרים דחופים:

פוסטים נבחרים

מאמרים בתחומים נוספים
סגירת תפריט
Call Now Button

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!