ניר שביב עורכי דין |Shaviv Law Office

החוק להגבלת שימוש במזומן ועסקאות במקרקעין

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

עם אישורו של החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 (“החוק” או “החוק להגבלת שימוש במזומן“), נפל דבר בכלכלה הישראלית. שנים רבות מנסות מדינות ברחבי העולם להילחם בתופעת “הכלכלה השחורה” החובה בתוכה התנהגויות פליליות אסורות כגון הון שחור, הלבנת הון, מימון גופי טרור, השתמטות מתשלום מס ועוד. השימוש במזומנים הקל מאז ומתמיד על פעילותה של הכלכלה השחורה, שהרי פעולה של העברת מזומנים אינה מלווה בהכרח במעקב או ברישום במאגרים כלשהם. ואולם, בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית בשנים האחרונות, התרחב מגוון האפשרויות לביצוע תשלומים ומגמה זו אפשרה למדינה להגביל את השימוש במזומן. זאת, על ידי קביעת תקרת סכום לביצוע תשלום במזומן.

שנים רבות מנסות מדינות ברחבי העולם להילחם בתופעת “הכלכלה השחורה” החובה בתוכה התנהגויות פליליות אסורות כגון הון שחור, הלבנת הון, מימון גופי טרור, השתמטות מתשלום מס ועוד

תפקידו של החוק, אשר נכנס לתוקפו בימים אלו ממש, עם תחילתה של השנה האזרחית החדשה, לאפשר למדינה לשלוח את ידה לכל אותן עסקאות אשר אינן מדווחות לרשויות, ולפי ההערכות גורמות למדינה אובדן הכנסות בגובה של עשרות מיליארדי ש”ח מדי שנה. הסעיף המרכזי בחוק הוא סעיף 2, אשר בו נקבע כי עוסק לא ייתן או יקבל תשלום במזומן העולה על 11,000 ש”ח או העולה על 10% ממחיר העסקה – ולפי הנמוך מבניהם. כאשר מדובר באדם אשר מבצע עסקה פרטית עם אדם פרטי אחר (לא במסגרת פעילות עסקית), התשלום במזומן לא יעלה על 50,000 ש”ח או על שיעור העולה על 10% ממחיר העסקה – ולפי הנמוך מביניהם. החוק חל גם על תשלום שכר עבודה, הלוואות, תרומות, וגם כמובן על עסקאות במקרקעין, והוא מסמיך את הרשויות להטיל סנקציות בדמות קנסות על אזרחים אשר יפרו את ההוראות שנקבעו בו, ואף להטיל עונש מאסר במקרה שבו נעשתה פעילות מכוונת (כגון מרמה) לשם התחמקות ממילוי הוראות החוק.

חוק הגבלת השימוש במזומן יש השפעה ישירה וקריטית על ביצוע של עסקאות במקרקעין, שכן בעקבותיו הוטלו חובות דיווח נוספות בעסקאות מקרקעין

בעולם בכלל, ובישראל בפרט עסקה במקרקעין היא אחת מהעסקאות המורכבות ביותר. ידיה הארוכות והמסורבלות של הביורוקרטיה מחד גיסא, והיקפה הכלכלי הגדול מאידך גיסא, מחייבים מתן תשומת לב מכופלת לאורך כל שלבי ביצוע העסקה. לחוק הגבלת השימוש במזומן יש השפעה ישירה וקריטית על ביצוע של עסקאות במקרקעין, שכן בעקבותיו הוטלו חובות דיווח נוספות בעסקאות מקרקעין. כדי להימנע ממפח נפש, על רוכשי דירות להכיר היטב חובות אלו בטרם הם מבצעים את אחת העסקאות המשמעותיות ביותר בחייהם.

כאמור לעיל, האיסור הכללי של חוק הסכום המקסימלי לתשלום במזומנים חל גם על עסקה במקרקעין, ואין כל הנחות לעניין זה, אף אם מדובר ברכישת דירת מגוריהם הראשונה של הרוכשים. למעשה, החוק מחייב את הרוכשים לדווח לרשות המסים על אופן צורת התשלום, ואף במקרים מסוימים יכולה הרשות לדרוש גם דיווח הכולל את זהות מקורות המימון. למעשה, על הרוכשים להראות כי במסגרת העסקה לא הופרו הוראות החוק המגבילות את השימוש במזומן, קרי, כי לא הועבר סכום במזומן העולה על 10% ממחיר העסקה. ואולם, במקרים רבים בעת ביצוע העסקה, הרוכשים אינם יודעים בשלב זה מי יהיו מקורות המימון של העסקה, ולכן נקבע כי במקרים מעין אלו יצהירו הרוכשים כי אין ביכולתם לפרט בשלב זה את מקורות המימון. ואולם, על הרוכשים יהיה להשלים את חובת הדיווח לא יאוחר משישה חודשים לאחר קבלת החזקה בנכס המקרקעין. במקרה שלא יבוצע דיווח כאמור, מלבד הסנקציות שפורטו לעיל, מוסמכת הרשות למנוע העברת רישום הבעלות בנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) על שמם של הרוכשים.

יש להיערך לשינויים שצפויים להתרחש בעקבות כניסתו לתוקף של החוק להגבלת שימוש במזומן.

החוק להגבלת שימוש במזומן מוסיף נדבך נוסף לעסקאות המקרקעין המורכבות ממילא. לרוב, עסקאות מקרקעין הן עסקאות משמעותיות ביותר, הן בפני עסקים והן בחייהם של אנשים פרטיים, ונדרשת מומחיות מיוחדת בכדי לוודא כי כל המעטפת הביורוקרטית המחייבת מקבלת את המענה הנדרש. משרדנו מתמחה בליווי עסקאות במקרקעין, וכן הוא גם ערוך ומוכן לשינויים שצפויים להתרחש בעקבות כניסתו לתוקף של החוק להגבלת שימוש במזומן. זאת ועוד, במשרדנו נדאג לכך כי המורכבות הביורוקרטית של העסקה הזו תוטל על כתפינו, וכי בבואכם לביצוע עסקה חשובה זו, יוסר מלבכם החשש מתסבוכת ביורוקרטית.

לשימושכם, אנו מצרפים תרשים זרימה של עיקרי החוק.

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

טל’: 03-6040403

פקס’: 077-5558202

למקרים דחופים:

פוסטים נבחרים

מאמרים בתחומים נוספים
סגירת תפריט
Call Now Button

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!