ניר שביב עורכי דין |Shaviv Law Office

בג”ץ הכריע: מס ריבוי דירות מבוטל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

כידוע, מס ריבוי דירות, ובשמו האחר “חוק ההתייעלות”, שמטרתו למסות מתחילת שנת 2017 בעלי מספר דירות ששיעור החזקתם בהן עומד על 249% או יותר, נדון בכותרות זמן רב, לאחר יוזמתו של שר האוצר משה כחלון לחוקקו תוך מטרה להוזיל או לחילופין לעצור את האמרת מחירי הדירות. ההסדר מעוגן בפרק י”ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018)התשע”ז2016 ומפרט אילו דירות יכללו לצורך חישוב המס, חישוב שיעור הבעלות, סכום דירות ההשקעה ועוד.

הסכום הקובע לתשלום הוא תוצאת נוסחה הקבועה בחוק המשקללת את גודל הדירה, המדד החברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי האזור שבו נמצאת הדירה. יש לציין כי במידה וסכום דירות ההשקעה מתחת לכ-1,500,000 ש”ח, חבות המס לא תחול. עוד קובע ההסדר כי המסהשנתי ביחס לכל דירה חייבת הנו 1% מהסכום הקובע הפרופורציוני שלה או 18,000 ₪, הנמוך מבניהם כאשר המס ישולם בשתי פעימות, האחת ביום 30 ביוני והשנייה ביום 31 בדצמבר.

במהלך הדיון בהצעת החוק בכנסת התריעה היועצת המשפטית של ועדת הכספים, עו”ד שגית אפק, בפני יו”ר הוועדה ח”כ משה גפני, שהליך החקיקה אינו תקין, משום ששינויים שהוכנסו בהצעה ברגע האחרון לא אפשרו דיון נאות בהצעה.

החוק אושר במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום 21 בדצמבר 2016 אך לאחר חקיקתו הוגשו לבג”ץ 6 עתירות לביטולו (שאוחדו לידי עתירה אחת), הן מפאת הפגם הנפל בהליך החקיקה והן מפאת פגיעתו העזה בזכות הקניין.

ביום 28 בפברואר 2017 בג”ץ הוציא צו על תנאי המורה למדינה להשיב מדוע לא יבוטל הסדר המס. הכנסת והממשלה טענה כי חומרת הפגם אינה בדרגה גבוהה וכי קיימת הסתמכות הציבור על ההסדר ולביטולו השלכות קשות.

ביום 6 באוגוסט 2017 קיבל בג”ץ (ע” השופטים א’ חיות, נ’ הנדל ונ’ סולברג) את טענות העותרים (ברוב דעות, בניגוד לדעתו של השופט מ’ מזוז) בגין פגם יסודי בהליך החקיקה (קישור להחלטת ביהמ”ש בפס”ד), וזאת לאחר התראות חוזרות ונשנות לבטלותו, והחליט על הפיכת הצו על תנאי למוחלטביטול הסדר מס ריבוי דירות שבפרק י”ב לחוק ההתייעלות הכלכלית והחזרתו לדיון בוועדת הכספים של הכנסת.

נציין כי בימים האחרונים השר משה כחלון פנה לעיתונות באומרו כי מביע צער ואכזבה עמוקה מהחלטת בג”ץ לבטל את מס דירה שלישית ובטוח כי אלפי זוגות צעירים התאכזבו מהחלטה זו. עוד התחייב להמשיך להיאבק במשקיעים למען הזוגות הצעירים בכל האמצעים העומדים לרשותו. כחלון הצהיר בתקשורת כי כוונתו לחוקק את החוק מחדש. בפועל, תהליך חקיקתו המחודש נראה רחוק מתמיד. נראה כי למשקיעים צפויה עוד תקופה ארוכה של חוסר ודאות.

הערות מערכת: דעתנו עולה בקנה אחד עם החלטת ביהמ”ש. ביהמ”ש שומר על הליך החקיקה התקין בהתאם להוראות החוק תוך שמירה על ערכי הדמוקרטיה. ביהמ”ש לא מאפשר האצת תהליכים כאוות נפשם של המחוקקים. עוד נציין כי לנוסח החוק חסרונות רבים שכן מביא עמו פגיעה ישירה בשוכרים, הוא אינו מתייחס לשווי הדירות כאשר מטיל מס בשיעור קבוע ואף מציג חישוב שווי דירה סבוך, מה שעלול ליצור קשיים ביישומו. מאחר ומדובר בשומה עצמית, קרי על הנישום לחשב בעצמו את מס ריבוי הדירות ולדווח במועדים המנויים בחוק, משרדנו ממליץ להמשיך ולעקוב אחר התקדמות חקיקת החוק ולהיערך בהתאם במידה והנכם חוסים תחתיו.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בעניין הנדון.

 

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו יעוץ או חוות דעת. אין להעתיק/להפיץ/לפרסם מבזק זה, כולו או חלקו, ללא אישור מראש ובכתב מעו”ד ניר שביב.

שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
סגירת תפריט

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!